måndag, mars 15, 2010

Kritik mot sommarpraktiken i Lund enligt min favorit tidning

Tidningen Sydsvenskan skriver i en artikel


” Sydsvenskan har fått reaktioner på socialnämndens beslut att enbart låta ungdomar med särskilda behov få del av praktikplatserna. Eftersom det är svårt för ungdomar under 18 år att få jobb bör kommunen ställa upp även för dem utan sociala problem, menar kritikerna. …” (Läs hela här)

Man kan även läsa att de jämför Lunds 500 sommarpraktikplatser med de 2 425 som Malmö erbjuder (?!)

Det är viktigt att nämna att platserna har ökats från 370 till 500, alltså 130 fler platser, dessutom har man ökat ersättningen.

Som Socialnämndens ordförande Göran Wallén (M) kommenterar skall sommarpraktiken ses som ett komplement till andra insatser som görs tillsammans med fritidsförvaltningen för att erbjuda ungdomar sysselsättning under sommaren.

Jag kan inte förstå kritiken när det som man försöker göra är att prioritera dessa ungdomar som har sociala problem eller som har det svårt att hitta en plats själva.

Självklart att det hade varit bättre att ha flera platser för att kunna erbjuda flera, men när man inte kan trolla fram dem då ska man prioritera, som i detta fall, de som har större behov och färre möjligheter.

Läs mer om sommarpraktik i Lund här:
http://sydsvenskan.se/lund/article636157/Sommarpraktik-ar-inte-for-alla.html

Inga kommentarer: