onsdag, september 16, 2009

Vart tar mina skattepengar vägen?

Anledningen till att jag skriver detta är för att jag undrar hur många vet egentligen vart våra skattepengar går till. Jag är en av dem som välkomnar skattesänkningen och detta innebär inte att jag inte bryr mig om dem som har det sämre utan att en skatteskänkning gynnar alla dem som jobbar hårt och detta gynnar alla, inte bara ”rika” som några påstår.
Några av argumenten till att vara negativa mot skattesänkningar är att detta innebär kvalitetsförsämringar i välfärden, men faktum är att bara en tredjedel går till grundläggande välfärd, dvs vård av sjuka, skola, omsorg. Vi vanliga medborgare brukar stå på ena eller andra sidan i debatten utan att veta egentligen vad det handlar om, därför är viktigt att hålla sig informerad om hur skattepengarna används, vilka prioriteringar som görs och hur effektiva och ineffektiva arbetssätten är. Så min fråga är hur många vet egentligen hur våra skattepengar används?