fredag, februari 05, 2010

Stökig valrörelse i Lund

"Lundapolitiker lever under hot – polisen överväger att ta till teknisk skyddsutrustning för vissa av de folkvalda." skriver Skånskan (läs här)..

Man kan även läsa på Röda Lunds sida att Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster kommer i Lund på lördag att inleda en serie attacker mot borgarna.

De skriver så här:

På lördag anordnar Ung Vänster Lund en aktion mot borgarnas orättvisa politik som gör de redan rika ännu rikare. Vi samlas 12.00 på Stortorget i Lund där vi kommer kasta snöbollar mot borgarna, VÄLKOMNA!Vi lovar fina priser och goda bullar och kaffe till de som lyckas pricka borgarna i nyllet!

Ska man verkligen tillåta att en liten grupp av respektlösa individer ska störa det demokratiska samhälle vi lever i?


Ska folkvalda verkligen behöva gå runt med speciell utrustning på grund av en minoritet som bara vill förstöra och ställa till för sakens skull?
Vill man förändra det man inte gillar då finns demokratiska instanser för detta. Kom med förslag, protestera utan att förstöra! Detta låter mer för mig som ett dåligt sätt att väcka uppmärksamhet och inte ta ansvar.

2 kommentarer:

Mikael sa...

Hej!

Jag håller med dig. Vill man förändra så finns den möjligheten på demokratisk väg.

De olika vänstergrupperingarna runt ung vänster och liknande har alltid haft problem med "demokratibegreppet" enligt oss statsvetare.

Detta har det forskats en del kring och det finns diskussioner bland en del forskare inom tex sociologi som kan förklara en hel del av vad som pågår på vänstersidan. Donatella Della Porta och Mario Diani som forskar om Social Movements har presenterat det här i en bok som heter just Social Movements som kom ut 2006. Denna bok kan jag varmt rekommendera de flesta politiker då den hjälper en att förstå problemet och varför dessa social movements har växt sig starka. Det handlar helt enkelt om att alltfler människor har blivit marginaliserade mot sin vilja.

Sedan finns den en del intressant antropologisk forskning från Afrika som jag också läst under min utbildning och där visar man på att i många afrikanska länder så är det just välutbildade som har blivit marginaliserade och stigmatiserade av samhället och att många av dem därför sökt sig till eller varit med och byggt upp olika extrema rörelser för att ta tillvara sina rättigheter.

Så vetenskapen har faktiskt en hel del kunskap att erbjuda till politikerna.

Att människor blir marginaliserade och stigmatiserade har också tagits upp i forskningen och visar på kopplingen till radikalisering.
Tex att de som stängs ute från alla möjligheter att försörja sig många gånger söker sig till olika extrema rörelser eftersom på arbetsmarknaden är de inte välkomna någonstans. Tyvärr ser vi tex att särskilt hårt har samhällsvetare drabbats efter examen. Just att man investerar hela sin själ, all sin tid och alla sina pengar i en utbildning och sedan inte får något tillbaka av samhället efter examen, leder till att människor visar sin besvikelse, vilket är fullt naturligt. Tvingas man mot sin vilja leva på INGENTING, därför att man alltid sorteras bort när man söker jobb, så når man till slut den punkt där situationen blir ohållbar därför att man har förvägrats rätten till ett värdigt liv.

Många av de som inte får några som helst jobb efter examen, får inget stöd från något håll utan de upplever att allt och alla har vänt dem ryggen, och då blir de ofta att man visar sin besvikelse genom att söka sig till olika sociala rörelser och aktivistgrupper.

Edith Escobar sa...

Tack Mikael för din kommentar. All mins respekt för forskning och för alla som satsar på sin utbildningar. Men det finns ingenting som kan ursäkta ett sådant beteende i ett land där det finns möjligheter att påverka på ett demokratiskt sätt. Glöm inte heller att det vi som väljer våra politiker och om man tror att man har mcyket at bidra med då skall man gå den lagliga och demokratiska vägen.

vandalism, försterelse och våld och trakasserier mot våra folkvalda eller tjänstemän kommer aldrig att vara lösningen på problemet.

Vill man förändra och påverka har man två vägar att gå, välja dem som kan representera oss, engagera oss själva eller tar mer ansvar.