torsdag, april 08, 2010

Risk för skattechock!!!!!

DN skriver idag om en bedömning som en politikergrupp inom Sveriges Kommuner och landsting har gjort om att skatten behöver höjas med 13 kronor på 25 år!!!!!!! Detta för att välfärden ska kunna värnas i framtiden..


Även om gruppen som går över alla partigränser är enig om bedömning blir det skillnader när man kommer till åtgärderna där Anette Åkesson (m) som leder gruppen menar att höjda skatt skulle vara den sista utvägen.

Det jag undrar är behöver man verkligen höja skatterna eller behöver man effektivisera användningen av skattepengarna?

1 kommentar:

Mikael sa...

Hej! Problemet är nog som så att det ser väldigt olika ut i olika kommuner. Vissa kommuner har större problem än andra. Tex är det flera kommuner som behöver mer pengar till socialtjänsten därför att det har visat sig när man tittar bortom den officiella arbetslöshetsstatistiken så finns det en stor grupp av in-officiellt arbetslösa som inte är registrerade hos Arbetsförmedlingen därför att de ser till sin egen privatekonomi och att i dagsläget så tjänar de ingenting på att vara registrerade hos arbetsförmedlingen. Speciellt gäller det de som drabbats mycket hårt av det borttagna studerandevillkoret.

Dessutom gäller det alltfler unga arbetslösa som upplever att kvaliteten är urusel hos arbetsförmedlingen och att de tycker att det är slöseri med deras dyrbara tid att gå till en arbetsförmedling som ändå inte hjälper dem det minsta, och dessutom har det kostat pengar att ta sig dit, kollektivtrafiken är inte gratis om ni Moderater nu tror det.

Så den in-officiella arbetslösheten är mycket större än den officiella arbetslösheten.

Eftersom alltfler är dator och IT-kunniga, och att alltfler jobb inte utannonseras hos Arbetsförmedlingen utan ligger på hela andra databaser på Internet så blir ett besök på arbetsförmedlingen meningslöst och en ekonomisk förlust för individen.

Det är bättre att sitta hemma och söka jobb på egen hand. Dels sparar man de pengar som skulle bli "kastade i sjön" om man tar sig till arbetsförmedlingen och dessutom slipper man den inkompetens som finns hos arbetsförmedlingen.

Så för att klara den in-officiella arbetslösheten så kan man ju förstå om kommunerna behöver höja skatten för att klara den växande högen med ärenden om socialbidrag, och nu visar det sig också hos många kommuner att det INTE är människor utan fullständigt gymnasium, utan alltfler är personer med akademisk utbildning och examen. Speciellt ser man att det är alltfler arbetslösa unga akademiker inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna. Detta stämmer också överens med SACO rapporten "Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem".

Mvh

Mikael