tisdag, april 27, 2010

LO kritiserar regeringen för massarbetslöshet

LO-ekonomen Lena Westerlund varnar på DN debatt att massarbetslöshet kommer att råda även 2011 om regeringen inte gör mer.

Som väntat kritiserar LO regeringen och som väntat kritiseras de skattesänkningar.

”Arbetslösheten är svensk ekonomis största problem och det måste mötas med betydligt mer effektiv ekonomisk politik. Regeringen har förvisso stimulerat ekonomin genom krisen, men huvuddelen av stimulanserna 2009–2010 består av ineffektiva permanenta skattesänkningar och inte av tillfälliga åtgärder som upprätthåller jobb i en efterfrågekris, till exempel statsbidrag till kommunerna. Skattesänkningarna görs av ideologiska skäl, inte för krisbekämpning”.

Jag undrar fortfarandet hur mycket man hade behövt höja skatterna för att öka arbetstillfällena eller hur mycket statsbidrag till kommunerna skall ges för att kunna lösa problemen.

Å andra sida borde regeringen kanske se sådana varningar och satsa mer på åtgärder som kan stimulera efterfrågan av arbetskraft.

Lena Westerborg menar att ” Den ekonomiska politiken behöver ha mål om både full sysselsättning och jämnare inkomstfördelning – samtidigt. Det finns utrymme i statsfinanserna för en betydligt bättre hantering av krisens efterdyningar och av svensk ekonomis långsiktiga utmaningar, till gagn för de breda löntagargrupperna. “

Det är allmänt känt att LO följer en röd, röd linje så låt oss hoppas att LO ägnar sig åt sitt utan att lägga sig i politiken och låta våra politiker göra sitt jobb.

Läs mer här SvD

1 kommentar:

Anonym sa...

Det mest märkliga är att LO så envetet stöder ett parti som genom höjda skatter vill ta ifrån den löneökning deras medlemmar just fått. Vem är LO egentligen till för? "Partiet"? Medlemmarna?