tisdag, januari 26, 2010

Unga arbetslösa. Hur mäts det egentligen?

Enligt Arbetsmarknadsundersökningen (AKU) var våren 2009 var fjärde ungdom arbetslös, men något som kanske inte många vet är att från och med oktober 2007 använder sig Sverige av den internationella standard ILO (International Labour Organisation) och därför hamnar man på dessa nivåer. Enlig ILO har man ändrat så att man använder åldergrupper 15-74 år istället för 16-64 år. Dessutom räknas arbetslösa studenter också i statistiken.


Genom att anpassa den svenska statistiken till den internationella definitionen gör att det är lättare att jämföra Sverige med andra länder, men det används också av oppositionen när de vill vissa att arbetslösheten har ökat under den här regeringen.

I tidskriften från Statistiska Centralbyrå kan man läsa följandet:

”En vanlig missuppfattning när man diskuterar ungdomsarbetslöshet är att var fjärde ungdom i Sverige är arbetslös. En annan är att den höga arbetslösheten är en ny företeelse som har uppkommit i spåren av den finansiella krisen. Att beskriva och analysera arbetslösheten bland ungdomar i Sverige kräver att man tittar på många olika aspekter…”.

Jag rekommenderar att läsa tidskriften för att förstå bättre arbetslösheten bland ungdomar

Välfärd Nr 3 2009

Inga kommentarer: