måndag, januari 25, 2010

Ett Sverige som ser människan

Statsminister Fredrik Reinfeldt skriver om tre frågor som är särskilt viktiga i den politik som ska bära Sverige på sikt: jobben, ekonomin och välfärden.

Läs hela artikeln nedan
Ett Sverige som ser manniskan.aspx

1 kommentar:

Mikael sa...

Hej!

Jag håller helt med Fredrik Reinfeldt om att jobb, ekonomi och välfärd är centrala bitar för att Sverige skall lyckas.

Sedan är ju det lite problematiskt att använda rubriken "Ett Sverige som ser människan" då många som jag
känner har berättat om hur fruktansvärt illa de behandlas av tex Arbetsförmedlingen. Så fort någon berättar vad de har för utbildning eller examen då blir arbetsförmedlarna genast negativt inställd till en och visar med hela handen mot dörren.

Tyvärr visar det sig nu alltför ofta att det uteslutande är högskole och universitetsutbildade som får det allra sämsta bemötandet av arbetsförmedlingen.

Detta har verkligen med jobben att göra. Meningen med en fungerande arbetsförmedling är ju att man skall förmedla jobb, annars kan vi lika bra lägga ned hela Arbetsförmedlingen direkt.

Att bemötandet av Akademiker ute på våra arbetsförmedlingar är så dåligt skapar en ohållbar situation och därför måste vi förändra i grunden.

Till att börja med bör man enligt mig ta bort skyldigheten för arbetslösa att gå till arbetsförmedlingen att registrera sig. Detta för att komma bort från den situation som råder idag där alltfler är extremt missnöjda med arbetsförmedlingen och hur de bemöter folk.

Jag tror det är bättre med specialistförmedlingar där man har just den specialistkompetens som olika grupper av akademiker efterfrågar och som inte finns på Arbetsförmedlingen.

En annan lösning är att man gör det möjligt för individen att inhämta denna hjälp från aktörer utanför EU, då det finns en mycket stor kompetens för att hjälpa just arbetslösa akademiker i Amerika och Kanada, men även i Australien där man har förhållningssättet "Nobody is unemployable".

Problemet idag är att vissa har blivit dömda på förhand i Sverige av både Svenskt Näringsliv och TCO på grund av rapporterna "Akademi eller verklighet" och "Jakten på anställningsbarhet" där man "pekar finger" mot individer från en viss grupp av akademiker och kallar dem med hög röst för oanställbara.

Dessa är inte oanställbara. Det finns en mycket stor efterfrågan på just denna arbetskraft enligt organisationen Partnership for Public Service. Således skulle
de som nu hamnar i en ohållbar situation i Sverige få bättre möjligheter om man istället satsade på att ge dessa individuellt stöd för att inhämta den hjälp de själva vill ha utanför EU. Med Amerikansk och Kanadensisk hjälp skulle dessa personer snabbt komma i arbete eller in på en vidareutbildning istället för att frysas ute och exkluderas som är fallet i Sverige idag. Det handlar helt enkelt om vilken människosyn man har. Där vinner den nordamerikanska "Nobody is unemployable" med hästlängder över det inskränkta svenska synsättet att vissa per definition är oanställbara bara beroende på vilken utbildning de gått.