tisdag, januari 19, 2010

Råd för bättre rehabilitering

Ett Rehabiliteringsråd har tillsatts för att hjälpa regeringen i frågor kring rehabiliteringsområdet. Syftet med rådet är att ett antal oberoende experter skall följa den unikt stora satsning på rehabilitering som regeringen gjort.

Läs mer här
Råd för bättre rehabilitering

1 kommentar:

Anonym sa...

Jobbar själv i Danmark inom det kommunala området och mer exakt inom sygedagpengen, vilket motsvarar försäkringskassans arbete här i Sverige. Mitt tips är att ändra begreppsanvändningen eftersom det i de flesta fall handlar om en omställning till något annat. Man ändrar eller tar bort begreppet rehabilitering, begreppet i sig har en inbyggd betydelse att det är något som ska återställas. I de flesta fall går det inte att återställa den förlorade arbetsförmågan inom ett område istället är det sannolikt att personen det handlar om måste starta med att titta efter andra mjligheter för att kunna bli självförsörjande. Omställningen i sig är svår för många människor att förstå eller ta åt sig. Det viktiga är att informera, vägleda, kommunicera den enskilda människans eget ansvar för att bli självförsörjande. I många fall idag skjuter den enskilde över ansvaret på någon annan som inte är greppbar - arbetsförmedling (bra förslag med att tänka i nya banor kring vad som kan ske istället, vet att det var centerpartiet men förändringen behövs), kommun eller någon annan men det är inte de själva som tycker att de har ansvaret. Det möter jag varje dag. Begreppet arbetsförmåga går inte vetenskapligt att fasställa som något. Det är så många olika faktorer som spelar in. Ett beslut om att någon inte har arbetsförmåga är i praktiken inte sann eftersom det inte går att säga vad som är möjligt imorgon, tillsammans med att det är ganska svårt att säga att någon har provat de möjligheter som är rådande vid en viss tidpunkt. Läs gärna min uppsats på nätet. jag har arbetat/coachas människor som i de flesta fall hade multifunktionsnedsättningar (observera inte sjukdomar!) och i nästan alla fall jag träffade hade dessa människor en vilja att komma vidare mot ett normalt liv som innebar att söka utbildning, genomföra utbildning, söka jobb, få jobb, bli arbetslös och allt annat som följer med ett normalt liv.

På olika sätt bidrar sjukvårdens expertis på olika sätt till att göra människor sjuka. Det man också i en utredning om rehabiliteringskedjan är att ingående diskutera hur den medicinska vetenskapen med sina föreställningar om vad som är sjukt och friskt, hur det inverkar på den enskilda människan i förhållande till dennes status. Det är enormt viktigt. Det finns enormt mycket som är bra med den medicinska vetenskapen men det är också så att de är genom sin enorma makt, väldigt dominerande inom flera områden. Jag menar att man i många fall konstruerar sanningar för att få en sanning. Den medicinska vetenskapen är ju den exakta vetenskapen och så är det många gånger men inte alla gånger som de försöker hävda.

Tack för ordet
Hälsningar
Peter Ingelsson