fredag, februari 25, 2011

Skånska resenärer skall klara sig utan kontanter

Från 1 juni kan man inte längre betala med kontanter ombord på bussar och tåg i Skåne. Bakgrunden till beslutet att ta bort kontanter är att förare blivit utsatta för rån och överfall. Enligt Skånetrafikens trafikdirektör Göran Lundblad har detta skett oftast på kvällar och gällt lite pengar.


Skånskan publicerade idag en artikel där jag framför mina synpunkter där jag menar att det borde finnas andra lösningar. (läs här)

Om backgrunden är rån och på kvällarna, kunde man inte då tagit bort möjligheten att betala kontank bara på kvällar?

Om överfallslarm och trygghetskameror i fordon inte har kunnat stoppat överfall, kommer man då att stoppa överfall när arga festande resenärer vägrar betala med sina kreditkort?

En rad åtgärder genomförs nu för att skånska resenärer ska fortsätta resa kollektivt – utan kontanter och flera nya lösningar väntar för ett kontantfritt resande:

Jojo Reskassa på nätet, SMS-biljett, Fler biljettautomater, Fler återförsäljare och serviceombud och ombud, Kreditkort ombord på regionbussar, Ombordförsäljning på tåg försvinner

Ha en trevlig kontantfri resa!

Läs mer om detta här, här, här, här och här
uppdateringar om detta här
läs även här

Inga kommentarer: