torsdag, september 16, 2010

Ett parti för hela Sverige

”Moderaterna är ett parti för hela Sverige. Vi arbetar för alla människors frihet. Med tydlighet i våra värderingar, närvaro i människors vardag och insikt i vår tids samhällsproblem, söker Moderaterna svaren på hur Sverige kan bli ett bättre land för alla.”


Det är det här som var en av de många anledningar till att jag blev moderat för ungefär nio år sedan och det är det som gör att mitt engagemang och min tror på den moderata politiken och de moderata värderingarna har stärkts under åren.

Snart är valet över. Det är bara tre dagar kvar tills vi vet vilka som kommer att styra landet. Framåt med en fotsatt Alliansstyre eller bakåt med en rödgrön politik, eller i det värsta scenariot med SD som vågmästare.

Integration är en viktig fråga i valet och nyckeln till integration är arbetet och inte bidrag som de rödgröna vill ge, inte bara invandrare, utan alla dem som inte ännu har lyckats finna sin plats i arbetslivet.

Jag önskar att många förstår att vi behöver en politik som ser individens möjligheter och inte individens brister.

För alla dem som har lämnat sina länder på grund av en eller annan anledning, är arbete ett av de bästa sätten till integration.

När jag jämför mig själv med alla dem som inte hade möjligheten från början att umgås med svenskar, att skaffa sig ett arbete eller att få kontakter. Alla dem som hamnade i en socialdemokratisk Sverige där bidrag var det första svenska ordet många lärde sig, då ser jag skillnaden och en orsak till utanförkap.

Socialdemokraterna misslyckades med sin integrationspolitik. De gjorde många av oss till handikappade individer som bara kunde drömma om att gå till Komvux, ta studiebidrag eller alla sorters bidrag som kunde finnas. De såg inte att det fanns många invandrarakademiker som bara behövde lite hjälp för att ta sig in i arbetslivet och inte skickas till högskolan för att läsa på nytt.

Att inte kunna gå till ett arbete är som att inte gå ut ur sängen på flera år, då måste man lära sig att gå igen och det är det de gjorde med många av oss. De lätt oss stanna hemma, ta emot deras gåvor och inte låta oss bidra till samhället.

Jag önskar att många invandrare inte låter sig skrämmas av de rödgrönas propaganda om att Alliansen är orättvis mot de svaga för det är inte så.

Integration är att se alla människor värde, se varje individs förmåga att klara sig i ett samhälle och inte klumpa ihop alla i ett kollektiv där våra identiteter försvinner tillsammans med all vår vilja till att utvecklas.

Tro mig, vår politik är till för alla

Länkar här, här, här, här
#val2010

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag läste en sammanfattning som SD´s motståndare ofta hänvisar till när kostnader/intäkter för flykting-/asylmottagning diskuteras. Den hittar ni här: http://sites.google.com/site/viisverige/Home/invandring—intaekter-och-kostnader

Jag tar två citat ur texten;

Citat 1: ”Dominerande grupper är nu invandrare från EES-området och den mycket lönsamma gruppen anhöriga till svenskar”.

Slutsats: 2007 var invandringen ca 100.000 personer varav 15.000 var återvändande svenskar, 10.000 från nordiska länder (dvs EES) samt ca 10.000 från övriga EU länder. Att basera kostnaderna för ”invandringen” med denna grupp inkluderad, och sedan påstå att flykting- asylmottagning är en nettointäkt för Sverige blir naturligtvis helt fel. Bl.a för att vi hittar några av landets rikaste människor ibland ”återvändande svenskar”.

Citat 2: ”Det har gjorts flera försökt att beräkna kostnaden för invandringen och man har kommit fram till mycket olika resultat… Någon erkänd undersökning har inte gjorts sedan Ekbergs undersökning 1995"

Slutsats: Man har helt enkelt inte en aning om vad flykting- och asylpolitiken kostar de svenska skattebetalarna. Den debatten är i allra högsta grad nödvändig, och därför välkomnar jag SD i riksdagen. Jag ser fram emot en objektiv SOU i frågan. Något som övriga partier inte vågat genomföra.

Ser fram emot SD i riksdagen nästa vecka!

Olle sa...

Hur ska man få ett arbete i kunskapssamhället Sverige om man inte ens kan läsa och skriva på sitt eget hemspråk? Var inte tanken att Sverige skulle konkurrera med kompetens snarare än låga löner? Vilka möjligheter har vuxna analfabeter till detta?