måndag, oktober 27, 2008

Sverigedemokraterna en aktör i politiken

– Vi vill inte stänga flyktingar ute, det är främst anhöriginvandringen vi är emot. Det är de från Mellanöstern, Afrika och Chile som vill ha kulturella särkrav och odla vidare en egen kultur som vi ser som ett problem, säger Erik Almqvist (sd) om partiets kärnfråga.
Den här texten är en del av en artikel som Sydsvenskan publicerade söndagen den 26:e november.

När jag läste det här visste jag inte om jag skulle skratta eller gråta och jag undrar, vad är det för kunskap som de som tar viktiga beslut i vår kommun egentligen har?

Även om jag kommer från Chile har jag aldrig hört talas att de som är från Chile vill ha kulturella särkrav och odla vidare en egen kultur. Men om Erik Almqvist vågar säga det så antar jag att han har fakta om detta och jag skulle gärna vilja se exempel på det. Jag hoppas att han inte menar att vi äter chilenska piroger då och då och att chilenska vinner tar över hyllorna på systemet.

Det är det som är det största problemet med Sverigedemokraterna. Brist på kunskap och det är därför det är så svårt att de dem på alvar.

Jag tror att det som Erik Almqvist så som andra Sverigedemokrater behöver är att sätta sig i lugn och ro, funderar på vad de säger, sluta sura som små barn och klaga på att alla andra ignorerar dem. Sluta påstå saker som inte är sanna och komma med mer mogna och seriösa argument när det gäller invandrare och lära sig att alla dessa invandrare som begår brott och förstör för alla inte är representativa.

Vi är många invandrare eller nya svenskar som jobbar varje dag för att bevara Sverige och dess kultur.

Hela artikel från Sydsvenskan kan läsas här
http://sydsvenskan.se/lund/article382867/Vi-vill-vara-en-aktor-i-politiken.html

6 kommentarer:

Erik Almqvist sa...

Då kan jag lugna dig, Edith, med att jag inte sagt detta. Jag tillfrågades om vilka problem jag ser med invandringen, varpå jag tog upp kriminaliteten som ett exempel. Nämnde då Mellanöstern, Afrika och Chile som tre områden varifrån invandringen medfört problem med grov brottslighet. Detta baserar jag på BRÅ:s rapporter om invandrares brottslighet som visar att förövare av grova brott med bakgrund i just Chile, Mellanöstern och Afrika är kraftigt överrepresenterade. Detta kontrasterade jag med invandrare från bl a Vietnam, vilka har en låg brottsbenägenhet.

Vad gäller kulturella särklav och odlandet av kulturell segregation tror jag problemen är relativt små med både den chilenska och den vietnamesiska minoriteten, däremot större med t ex olika muslimska, afrikanska och syrianska minoriteter.

Edith Escobar sa...

Erik Almqvist, du säger att du tror, att tro är inte samma sak som att veta.

När det gäller statistiken så hade det varit intressant vad den statistiken skulle mäta. Du säger själv att "visa" förövare av grova brott med bakgrund i just Chile, Mellanöstern och Afrika är kraftigt överrepresenterade. Ok, ge mig siffror. Hur många chilenare bor i Sverige? vet du det? Hur många har begått brott? hur många av dessa brottslingar respresenterar den gruppen?.

Om du säger att du menade något annat så borde du kunna förlkara vad var det egentligen det du menade. Om det hade varit jag hade jag inte låtit publicera något som jag inte hade sagt.

Enligt mig problemet ligger inte i att stolta invandrade vill bevara sin kultur även om de har behövt fly, problemet ligger i att det fattas lite svensk stolthet, men om man vill framhöva detta genom att trycka ner andra så tror jag inte att sådant politik håller i längden, tyvärr Erik.

Erik Almqvist sa...

Jag förutsätter att statistik från Brottsförebyggande rådet är tillförlitlig. På bra.se finns det två olika rapporter som tar upp invandrares brottslighet specifikt, och ett antal andra rapporter som berör ämnet.

Vad gäller att bevarandet av invandrarkulturer i Sverige så tycker jag inte det är ok i den utsträckning som sker idag. Jag gillar t ex inte när muslimska intresseorganisationer efterfrågar egen lagstiftning. Jag förespråkar nationalstaten och jag förespråkar ett samhälle som i huvudsak är monokulturellt. Jag tror det ger de bästa förutsättningarna för en inom-samhällelig solidaritet vilket i sin tur möjliggör välfärdsstaten.

Edith Escobar sa...

När det gäller kulturer så måste ni acceptera att vill ni det eller ej är invandrarkulturer en del av det svenska samhället, att sedan visa kulturer går över gränsen är något som borde diskuteras dock inte genom en politik där man ser invandrare som en helhet och så som alla invandrare hade varit likadana.

Vad hade varit ett monokulturellt samhälle? Är det inte lite naivt att tro att det är möjligt idag när alla länder närmar sig mer och mer varandra?

Vet du vad solidaritet är? Det är att vara säker på vad man är och vem man är utan att trycka ner andra grupper. Det är att vara stolt över sina traditioner utan att se ner på andra. Det ni gör idag är inte så olikt det muslimerna gör. Solidaritet är att kunna samarbeta och respektera olikheter. Om ni vill att andra ska lyssna på er presentera först vad är det ni har att erbjuda till alla i ett samhälle där redan idag mångkulturen är ett faktum.

Erik Almqvist sa...

[quote]När det gäller kulturer så måste ni acceptera att vill ni det eller ej är invandrarkulturer en del av det svenska samhället[/quote]

Nej, än så länge råder tillräckligt mycket demokrati i det här landet för att man ska kunna ha en avvikande uppfattning om detta.

[quote]Vad hade varit ett monokulturellt samhälle? Är det inte lite naivt att tro att det är möjligt idag när alla länder närmar sig mer och mer varandra?[/quote]

På vilket sätt närmar sig länder varandra som skulle göra detta naivt?

[quote]Om ni vill att andra ska lyssna på er presentera först vad är det ni har att erbjuda till alla i ett samhälle där redan idag mångkulturen är ett faktum.[/quote]

Det vi har att erbjuda är främst ett avskaffande av mångkulturen och en återgång till ett homogent svenskt samhälle. Och detta erbjudande attraherar uppenbarligen allt fler svenskar, av våra opinionssiffror att döma.

Edith Escobar sa...

Dina argument Erik övertygar mig inte och inte heller den stora majoriteten svenskar. Men nu fick du i alla fall möjligheten att utrycka dig.