onsdag, mars 16, 2011

Lär av trygga Lund

Jörgen Nilsson, närpolischef I Lund skriver I dagens Sydsvenskan om de medvetna satsningar I Lund som gör att Lund utmärker sig i flera undersökningar som en ovanligt trygg kommun.


I såväl Polisens som Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökningar utmärker sig Lund som en trygg kommun, framför allt med hänsyn till sin storlek. I SKL:s undersökning rankas Lund totalt som nummer 40, vilket är den bästa placeringen bland landets större kommuner.

Det finns olika faktorer som påverkar det här resultatet, men en av de viktiga är satsningar på en bra skola och på att ge ungdomar en meningsfull fritid.

Så lär av trygga Lund och satsa på ungdomar genom att ge dem en bra skolmiljö och en meningsfull fritid.


Läs hela artikel här

Mer om skola här, här, och här

Inga kommentarer: