onsdag, maj 26, 2010

Ska man dubbla arvodena för politiker i Lund?

Moderaterna trycker gasen i botten och föreslår en höjning av de ledande politikernas arvoden med etthundra procent. Kommunalråden bör dessutom få upp till 35 000 mer i månaden. Skriver dagens Skånskan.


Det är ju inte rimligt att kommunstyrelsens ordförande har mindre grundlön än den lägst avlönade förvaltningschefen, säger Göran Brinck (m)

Göran Brink och jag tillhör samma parti och jag håller med nästan allt som mitt parti föreslår, men här går gränsen. Man kan, med all respekt, inte jämföra politikernas löner med förvaltningschefers löner. Vi pratar här om politiker som kan ha vad som helst för utbildning och chefer som jag antar och hoppas är kvalificerade för det jobbet som de gör.

I år har man höjt ganska lite eller inget alls lönerna t.o.m. i den privata sektorn och här pratar jag om akademiker som är utbildade till det de gör. Där lönerna styrs av markanden, där kompetens och prestation är lika med lönen. Därför låter helt fel att nu när man försöker spara och vara försiktig med kommunens finanser, ska man höja lönerna för politikerna på det sättet. Fel läge och fel signaler till våra väljare.

Inga kommentarer: