lördag, november 27, 2010

Moderaterna i Lund toppnamn

Moderaterna i Lund ska välja sina representanter i nämnder och styrelser på måndag kväll.

Förslaget ser ut så här: Den nya kommunalrådet Christer Wallin över byggnadsnämnden efter Göran Brinck, som istället ska styra LKF:s bostadsbyggande. Ronny Johannessen blir ordförande för tekniska nämnden och Ulla Stålberg föreslås som Vice ordförande i barn- och skolnämnd  Lunds stad.
 
Omvalda för ordförande poster förestlås:
Lars Johansson i vård- och omsorgsnämnden, Louise Rehn Winsborg i utbildningsnämnden, Göran Wallén i socialnämnden och Jan B Tullberg i servicenämnden.

De omvalda har enligt mig gjort ett underbart jobb, framför allt Göran Wallén som har tagit väl hand om Socialnämnden där jag har haft glädjen att sitta som ersättare och sedan som ledamot. En man med ett stort hjärta och öppen för förslag.

Ronny Johannessen en riktig klippa, en arbetsmyra som alltid finns där det behövs. Mycket av det som Lundamoderaterna är idag är tack vare Ronny. Ulla Stålberg, en underbar och kunnig kvinna som kommer säkert att vara en stor tillgång i stora och viktiga frågor.

Bättre förslag hade inte kunnat blir. Ser fram emot att se mina partikvänner fortsätta driva Lund åt rätt håll

artiel i Skånskan

Inga kommentarer: