torsdag, juli 08, 2010

Jobb och välfärd på riktigt

Under mandatperioden har Alliansregeringen prioriterat välfärdens kärna. Trots den ekonomiska krisen har genomförts reformer och förbättrats kvalitén i olika välfärdsverksamheter och dessutom stöttat kommuner genom tillfälligt statsbidrag för att kunna klara den svåra perioden.


Men detta är inte allt. Regeringen kommer att fortsätta satsa nu genom 9,2 miljarder till jobben, välfärden och en framtidsinvestering i det unga Sverige

3 extramiljarder till kommunerna under nästa år. Skola, utbildning, bättre kunskaper för barnens framtid, hjälpa unga människor att förbättra sina kunskaper är några exempel på de satsningar som regeringen vill göra.

De rödgröna kommer säkert att lova mer, men det handlar inte om hur mycket pengar man satsar utan om hur man satsar dessa pengar.

Det handlar om riktiga jobb och välfärd på riktigt inte om en utopi där man lovar något som man aldrig kommer att uppnå.

Ungdomar behöver inte flera drömmar, det fixar de själva utan de behöver riktiga insatser för att kunna angripa grunden till ungdomsarbetslöshet och förbättra deras möjligheter att skaffa ett riktigt arbete.

Läs mer här, här, här,

Inga kommentarer: